Feel Happy Main Logo

Privacy- en cookiebeleid

Feel Happy verzorgt (kinder)yogalessen,  coachingsessies, mindfulnesstrainingen, verjaardagsfeestjes en Back to nature kampen.  Op al deze diensten zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid: algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Deelname aan activiteiten of diensten van Feel Happy betekent dus ook akkoord gaan met de algemene voorwaarden en het privacybeleid. Het privacybeleid toont aan hoe Feel Happy de informatie die u ons bezorgt gebruikt wanneer je de Feel Happy website gebruikt of wanneer u gebruik maakt van één van de diensten van Feel Happy. Feel Happy tracht uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Alle informatie die wordt gevraagd zal in overeenstemming met deze privacy verklaring gebruikt worden. Feel Happy kan dit beleid altijd veranderen of vernieuwen. Dit zal dan op deze pagina aangepast worden.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Els Delvaux, eigenaresse van Feel Happy, met maatschappelijke zetel te Hessie 53, 2400 Mol en ingeschreven bij KBO onder nr. BE 0656 838 171

1. Soorten persoonsgegevens

 • Naam, voornaam van de ouder(s) alsook van het kind, adres, telefoonnummer, geboortedatum van de betrokkene, e-mailadres.
 • Persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de deelnemer met betrekking tot gezondheid en welzijn.

 

2. Doeleinden

 • Als inschrijving van een les(senreeks), kamp, cursus, training, coaching.

 • Om u te kunnen contacteren en te kunnen antwoorden op uw vragen.
 • Indien u ingeschreven hebt voor de nieuwsbrief. Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Feel Happy die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich ten allen tijden uitschrijven van de nieuwsbrief (nieuws- en inspiratiemail).
 • Ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening.
 • Ter beveiliging en verbetering van onze website.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  In bepaalde gevallen is Feel Happy wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
  De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet uw toestemming gevraagd.

 

3. Verstrekking aan derden

 • Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Feel Happy gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Feel Happy optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Feel Happy daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving. (Zie 2. Doeleinden, laatste punt)
 • Feel Happy  draagt – samen met eventuele verwerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.
 • Feel Happy zorgt ervoor dat persoonsgegevens enkel binnen de Europese Unie verwerkt en beheerd worden.
 • We verkopen nooit gebruikersgegevens.

 

4. Rechten van de betrokkene

Volgens de privacywetgeving heeft u als eigenaar van persoonsgegevens bepaalde rechten. U kan uw verzoek hiertoe richten aan Els Delvaux van Feel Happy per mail op els@feelhappy.be

 • Recht op inzage en transparantie
  U hebt het recht op toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op correctie van foutieve en/of verouderde gegevens 
  Om uw gegevens up-to-date te houden vragen we u ook elke wijziging in uw persoonsgegevens door te geven.
 • Recht op verwijderen van persoonsgegevens
  Indien de gegevens bv. niet meer noodzakelijk zijn voor de betreffende doeleinden. Feel Happy kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Feel Happy bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

 

5. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen en zo lang nodig om de doeleinden - beschreven in punt 2 - te kunnen realiseren.

 

6. Contactgegevens

Vragen, opmerkingen, klachten i.v.m. de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens kan u altijd richten tot: Feel Happy, Els Delvaux, Hessie 53, 2400 Mol of els@feelhappy.be

 

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden. Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan. Feel Happy, de beheerder van deze website, gebruikt op https://feelhappy.be verschillende soorten cookies:

1. Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door jou worden ondernomen en die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van je privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Je kan je browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat je wordt gewaarschuwd, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op. 

Lijst van essentiële cookies

Cookie: PHPSESSID
Omschrijving: Bewaart de status van de gebruikerssessie over de pagina's heen.
Duurtijd: Tot wanneer alle browservensters gesloten worden.

Cookie: privacy_cookie
Omschrijving: Bewaart jouw cookievoorkeuren.

2. In- en uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Deze verklaring wordt soms aangepast indien er wijzigingen zijn. Deze versie vervangt alle vorige.
Controleer dus regelmatig deze pagina. Laatst bijgewerkt: augustus 2022

 

Graag inspiratie, nieuws, tips of de activiteiten in je mailbox?

een bewuste creatie van aroma