Algemene voorwaarden

Feel Happy verzorgt yogalessen, mindfulnesstrainingen, workshops en coachingsessies en organiseert Back to nature kampen voor kinderen en jongeren.  Op al deze diensten zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid (AVG/GDPR) van toepassing.  Deelname aan de activiteiten van Feel Happy betekent dus ook akkoord gaan met de algemene voorwaarden en het privacybeleid.

1. Inschrijving

Inschrijving voor een kamp, les(senreeks) of training gebeurt via het invullen van het digitaal inschrijvingsformulier.  Je ontvangt van mij dan een bevestigingsmail.
Er wordt verzocht om mogelijke fysieke en/of psychische klachten te melden op het inschrijvingsformulier.  Zodoende kan hier rekening mee gehouden worden.   De docent kan deelnemers ook weigeren op basis van deze klachten en/of op basis van het verstoren van de groep.
Een afspraak maken voor een individuele coaching gebeurt telefonisch, via mail of via het contactformulier.
Indien er per direct geen plaats is, zal je op de wachtlijst komen.  Je wordt hierover verwittigd.  Je wordt gecontacteerd indien er terug plaats is.

2. Betaling

  De inschrijving voor een kamp, les(senreeks) of training is pas definitief als de betaling is voldaan en dit voor de start van de activiteit.  Wanneer een klant zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de klant toegang tot de activiteit te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Betaling kan via overschrijving, met mobiele betaal-app of cash.  Een yoga10-beurtenkaart die op het einde van het schooljaar niet opgebruikt is kan het volgend schooljaar verder worden gebruikt.  Beurten worden niet terugbetaald en kunnen niet overgezet worden naar een andere deelnemer.
Voor de coaching dient de betaling vooraf per overschrijving met vermelding van de naam en de dag van de sessie te gebeuren of na elke sessie ter plaatse cash of met mobiele betaal-app.  Er kan in geen geval een coaching terugbetaald worden.  Voor organisaties, scholen en bedrijven wordt gewerkt met factuur.  Deze factuur dient te worden betaald binnen de 14 dagen.  De Algemene verkoopsvoorwaarden worden meegedeeld in de offerte en de factuur.

3. Geldigheid

Een yoga 10-beurtenkaart is 13 weken geldig.  Weken waarin er geen les is in rekening genomen.  Men kan dus 3x afwezig zijn zonder dat er beurten verloren gaan.  Indien je meer dan 3x afwezig bent, gaat er telkens een beurt verloren.
Een 10-beurtenkaart die op het einde van het schooljaar niet opgebruikt is kan het volgend schooljaar verder gebruikt worden.
En 10-beurtenkaart is persoonlijk en kan dus niet gebruikt worden door andere personen dan van wie de kaart is.

4. Annulatie

Annulatie van een kamp, lessenreeks of training door de klant kan tot 14 dagen voor de start van de activiteit.  Nadien is er geen terugbetaling meer mogelijk tenzij met een medisch attest.  Bij annulering van 1 of meerdere dagen wordt steeds 10 euro administratiekost per inschrijving in rekening gebracht.  Bij een afwezigheid in de ouder/kindlessen kan een broer, zus, vriendje die les deelnemen.  Lessen inhalen is niet mogelijk.
Als een kamp, les(senreeks) of training niet door kan gaan wegens te weinig deelnemers, ziekte van lesgever of andere omstandigheden wordt je betaling teruggestort. Er wordt geen (schade)vergoeding uitgekeerd.
Annulatie van een coachingsessie dient 24 voor aanvang van de sessie te gebeuren.  Indien de afspraak niet wordt nageleefd en er geen tijdige annulatie werd gemaakt zal de coachingsessie aangerekend worden.

5. Afmelden bij ziekte, afwezigheid

Bij ziekte of andere afwezigheid dien je mij minstens 2u voor aanvang van de les telefonisch op de hoogte te brengen.

6. Beeldmateriaal

Bij inschrijving kan je aanvinken of er al dan niet gemaakte foto’s van je kind mogen verschijnen op facebook en/of de website van Feel Happy.  Er zal altijd rekening gehouden worden met deze keuze.  Zie verder ook privacybeleid.

7. Aansprakelijkheid

Feel Happy is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het participeren aan een door Feel Happy georganiseerde activiteit.  Lichamelijke en psychische klachten dienen op voorhand kenbaar gemaakt te worden.
Feel Happy stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Feel Happy stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en inventaris van Feel Happy.