Algemene voorwaarden

Feel Happy verzorgt (kinder)yogalessen, mindfulnesstrainingen en coachingsessies en organiseert Back to nature kampen.  Op al deze diensten zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid (AVG/GDPR) van toepassing.  Deelname aan de activiteiten van Feel Happy betekent dus ook akkoord gaan met de algemene voorwaarden en het privacybeleid.

1. Inschrijving

Inschrijving voor lessen en kampen gebeurt via het invullen van het digitaal inschrijvingsformulier.  Je ontvangt van mij dan een bevestigingsmail.
Er wordt verzocht om mogelijke fysieke en/of psychische klachten te melden op het inschrijvingsformulier.  Zodoende kan hier rekening mee gehouden worden.   De docent kan deelnemers ook weigeren op basis van deze klachten en/of op basis van het verstoren van de groep.
Een afspraak maken voor een individuele coachingsessie of yogales gebeurt telefonisch of via mail.
Indien er per direct geen plaats is, zal je op de wachtlijst komen.  Je wordt hierover verwittigd.  Je wordt gecontacteerd indien er terug plaats is.

2. Betaling

De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 1 week voorafgaand aan de eerste les(dag) is voldaan.  Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Betaling kan via overschrijving of cash.  Een 10-beurtenkaart die op het einde van het schooljaar niet opgebruikt is kan het volgend schooljaar verder worden gebruikt.  Indien dit niet gewenst is kunnen de overige beurten worden terugbetaald.  Tijdens het schooljaar worden geen beurten terugbetaald.
Voor de coaching dient de betaling na elke sessie ter plaatse cash te gebeuren.  Er kan in geen geval een coaching terugbetaald worden.Er wordt verzocht om mogelijke fysieke en/of psychische klachten te melden op het inschrijvingsformulier.  Zodoende kan hier rekening mee gehouden worden.   De docent kan deelnemers ook weigeren op basis van deze klachten en/of op basis van het verstoren van de groep.

Een afspraak maken voor een individuele coachingsessie of yogales gebeurt telefonisch of via mail.
Indien er per direct geen plaats is, zal je op de wachtlijst komen.  Je wordt hierover verwittigd.  Je wordt gecontacteerd indien er terug plaats is.

3. Geldigheid

Een 10-beurtenkaart is 13 weken geldig.  Weken waarin er geen les is in rekening genomen.  Men kan dus 3x afwezig zijn zonder dat er beurten verloren gaan.  Indien je meer dan 3x afwezig bent, gaat er telkens een beurt verloren.
Een 10-beurtenkaart die op het einde van het schooljaar niet opgebruikt is kan het volgend schooljaar verder gebruikt worden (zie boven).
En 10-beurtenkaart is persoonlijk en kan dus niet gebruikt worden door andere personen dan van wie de kaart is.

4. Annulatie

Als je annuleert tot 2 maanden voor de start van een les of kamp ontvang je 90% van je betaling retour.  Als je annuleert 2 maanden tot 14 dagen voordien ontvang je 80% van je betaling retour.  Bij annulering hierna vindt geen teruggave van je betaling plaats, ook niet wegens ziekte.  Bij een afwezigheid in de ouder/kindlessen kan een broer, zus, vriendje die les deelnemen.  Lessen inhalen is niet mogelijk.
Als een les, reeks lessen of kamp niet door kan gaan wegens te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt je betaling teruggestort.
Annulatie van een coachingsessie dient 24 voor aanvang van de sessie te gebeuren.

5. Afmelden bij ziekte, afwezigheid

Bij ziekte of andere afwezigheid dien je mij minstens 2u voor aanvang van de les telefonisch op de hoogte te brengen.

6. Beeldmateriaal

Bij inschrijving kan je aanvinken of er al dan niet gemaakte foto’s van je kind mogen verschijnen op facebook en/of de website van Feel Happy.  Er zal altijd rekening gehouden worden met deze keuze.  Zie verder ook privacybeleid.

7. Aansprakelijkheid

Feel Happy is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het participeren aan een door Feel Happy georganiseerde activiteit.  Lichamelijke en psychische klachten dienen op voorhand kenbaar gemaakt te worden.
Feel Happy stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Feel Happy stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en inventaris van Feel Happy.