Feel Happy Main Logo

Algemene voorwaarden

Feel Happy verzorgt yogalessen, mindfulnesstrainingen, workshops en coachingsessies en organiseert Back to nature kampen voor kinderen en jongeren. Op al deze diensten zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid (AVG/GDPR) van toepassing.  Deelname aan de activiteiten van Feel Happy betekent dus ook akkoord gaan met de algemene voorwaarden en het privacybeleid.

1. Inschrijving

Inschrijving voor een kamp, les(senreeks) of training gebeurt via het invullen van het digitaal inschrijvingsformulier. Je ontvangt van mij dan een bevestigingsmail. Er wordt verzocht om mogelijke fysieke en/of psychische klachten te melden op het inschrijvingsformulier. Zodoende kan hier rekening mee gehouden worden. De docent kan deelnemers ook weigeren op basis van deze klachten en/of op basis van het verstoren van de groep. Indien er per direct geen plaats is, zal je op de wachtlijst komen. Je wordt hierover verwittigd. Je wordt gecontacteerd indien er terug plaats is. Een afspraak maken voor een individuele coaching gebeurt telefonisch, via mail of via het contactformulier.

 

2. Betaling

De inschrijving voor een kamp, les(senreeks) of training is pas definitief als de betaling is voldaan en dit voor de start van de activiteit. Wanneer een klant zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de klant toegang tot de activiteit te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Betaling gebeurt bij inschrijving via het beveiligd online betaalsysteem. Een yoga10-beurtenkaart die op het einde van het schooljaar niet opgebruikt is kan het volgend schooljaar verder worden gebruikt. Beurten worden niet terugbetaald en kunnen niet overgezet worden naar een andere deelnemer. Voor de coaching dient de betaling vooraf per overschrijving met vermelding van de naam en de dag van de sessie te gebeuren of na elke sessie ter plaatse cash of met mobiele betaal-app. Er kan in geen geval een coaching terugbetaald worden. Voor organisaties, scholen en bedrijven wordt gewerkt met factuur. Deze factuur dient te worden betaald binnen de 14 kalenderdagen. De Algemene verkoopsvoorwaarden worden meegedeeld in de offerte en de factuur.

 

3. Geldigheid

Een yoga 10-beurtenkaart is 13 weken geldig.  Weken waarin er geen les is in rekening genomen.  Men kan dus 3x afwezig zijn zonder dat er beurten verloren gaan.  Indien je meer dan 3x afwezig bent, gaat er telkens een beurt verloren. Een 10-beurtenkaart die op het einde van het schooljaar niet opgebruikt is kan het volgend schooljaar verder gebruikt worden. En 10-beurtenkaart is persoonlijk en kan dus niet gebruikt worden door andere personen dan van wie de kaart is.

 

4. Annulatie

Annulatie van een kamp, ouder/kind yogales of mindfulness training door de klant: 
Tot voor 3 weken voor aanvang krijg je 100% - 2,50 euro administratiekosten terug betaald. 3 tot 2 weken voor aanvang krijg je 50% - 2,50 euro administratiekosten  terug betaald of mogelijkheid tot plaatsvervanger. Bij latere annulaties is er geen terugbetaling meer mogelijk. Er is wel de mogelijkheid tot een plaatsvervanger. Als een kamp, les of training niet door kan gaan wegens te weinig deelnemers, ziekte van lesgever of andere omstandigheden wordt je betaling volledig teruggestort. Er wordt geen (schade)vergoeding uitgekeerd. Annulatie van een coachingsessie dient 24 voor aanvang van de sessie te gebeuren. Indien de afspraak niet wordt nageleefd en er geen tijdige annulatie werd gemaakt zal de coachingsessie aangerekend worden.

 

5. Ziekte/afwezigheid

Bij ziekte of andere afwezigheid dien je mij minstens 2u voor aanvang van de les telefonisch op de hoogte te brengen.
Ziekte tijdens een kamp:
Twee of meer dagen na elkaar ziek? Bezorg ons een doktersbriefje en een rekeningnummer (met naam, adres en rijksregisternummer van de rekeninghouder), dan schrijven we het inschrijvingsgeld van de gemiste dagen over (min 2,50 euro administratiekosten). U mag een doktersbriefje binnenbrengen tot twee weken na het sportkamp. Als het kind maar één dag ziek is, dan krijgt u geen inschrijvingsgeld terug.

Ziekte tijdens een mindfulnesstraining:
Helaas is hier geen terugbetaling mogelijk. De andere ouder kan met het kind meekomen of de ouder kan alleen komen.

Ziekte tijdens een yogales:
Een yoga 10-beurtenkaart is 13 weken geldig.  Weken waarin er geen les is in rekening genomen.  Men kan dus 3x afwezig zijn zonder dat er beurten verloren gaan.  Indien je meer dan 3x afwezig bent, gaat er telkens een beurt verloren.

Ziekte tijdens een ouder/kind yogales:
Een andere volwassene of broer, zus, vriendje van het kind kan in de plaats deelnemen. Er is geen terugbetaling mogelijk.

 

6. Beeldmateriaal

Bij inschrijving kan je aanvinken of er al dan niet gemaakte foto’s van je kind mogen verschijnen op sociale media en/of de website van Feel Happy. Er zal altijd rekening gehouden worden met deze keuze. Zie verder ook privacybeleid.

 

7. Aansprakelijkheid

Feel Happy is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het participeren aan een door Feel Happy georganiseerde activiteit. Lichamelijke en psychische klachten dienen op voorhand kenbaar gemaakt te worden. Feel Happy stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Feel Happy stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en inventaris van Feel Happy.

 

Graag inspiratie, nieuws, tips of de activiteiten in je mailbox?

een bewuste creatie van aroma