Ouder-kind yoga

Werken met prentenboeken

We vertrekken meestal vanuit een prentenboek en bouwen zo een yogales op rond het thema van het boek. Het voorlezen van een verhaaltje en kijken naar de prenten prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele vaardigheden. Er wordt ook geoefend op de luistervaardigheid en het concentratievermogen.

De asana’s

De yogahoudingen worden op een speelse manier aangeleerd. Dieren nadoen vinden de jonge kinderen heel leuk. De houdingen zijn dynamisch van aard en komen regelmatig terug in de lessen. De houdingen hebben een positief effect op de motorische ontwikkeling van het jonge kind. Ze leren de mogelijkheden van hun lichaam kennen en gaan hier volop met experimenteren.
Jullie zullen de yogahoudingen dikwijls samen met je kind uitvoeren. Plezier verzekerd dus.

Ademspelletjes

Op een heel eenvoudige manier wordt er rond ademhaling gewerkt zodat kinderen zich bewust worden van hun in- en uitademing zonder er te fel de nadruk op te leggen. Vb. Een knuffel op de buik leggen en volgen hoe die mee beweegt op het ritme van de ademhaling, zoemen als een bij,…

Zintuigspelletjes

We nemen de buitenwereld waar via zintuiglijke prikkels. Juist voor jonge kinderen zijn de indrukken die zij opdoen via hun zintuigen zeer belangrijk voor hun verdere ontwikkeling. Al voelend, horend, ruikend, proevend, ziend ontdekken ze de wereld om zich heen.

Massage

Lichaamscontact is een essentiële levensbehoefte van elk levend wezen net als water, lucht, voedsel, liefde en veiligheid.  Een kind dat onvoldoende huidstimulatie krijgt kan in zijn ontwikkeling beschadigd of geremd worden. Massage tussen ouder en kind geeft een sterke onderlinge band.

De rol van de ouder

Als ouder speel je mee en probeer je je in te leven in de belevingswereld van je kind.  Je zorgt mee voor een veilig klimaat waarin het kind helemaal zichzelf mag zijn.  Je stimuleert je kind in het op ontdekking gaan.  Het proces is steeds belangrijker dan het eindresultaat.  Het is met andere woorden geen enkel probleem dat je kind de oefening net iets anders uitvoert.  Ook voor jou als ouder biedt deze yogavorm enorm veel voordelen: De band tussen jullie wordt versterkt, jullie leren elkaar beter kennen, het bevordert je zelfvertrouwen in het ouderschap, je leert rust in te bouwen in het dagelijks leven, je hebt plezier met je kind en daardoor ga je zelf ook meer ontspannen en genieten. Kortom: Een uurtje ouder-kind yoga is pure quality time.

Praktisch

Wanneer

6 maart ’22

27 maart ’22

24 april ’22

Uur

10.00u tot 11.00u

Prijs

15 €/ les/ ouder-kindkoppel

Inschrijven

Door op onderstaande knop te klikken en het inschrijvingsformulier in te vullen.

Let op: Je inschrijving is pas definitief na betaling. Je kan betalen via overschrijving op rek. nr. van Els Delvaux – BE15 7360 2484 8030 met vermelding van je naam en de periode of cash. Indien er geen plaats meer is word je verwittigd en kan je kind op de wachtlijst geplaatst worden.

Leeftijd

3-6j

Adres

Turnzaal Millekemol. 
St. Odradastraat 40, Mol