Kinderyoga

Werken rond thema’s

Door elke les rond een ander thema te werken wordt er helemaal aangesloten bij de leefwereld van het kind.
Kinderen vinden het geweldig om zich in te leven in bepaalde situaties, gebeurtenissen en personages.
Ze identificeren zichzelf met bepaalde karakters en leren zo om te gaan met verschillende gevoelens en hun eigen plus- en minkantjes.
Thema’s die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: Indianen, de zee, het oerwoud, emoties, zintuigen, Egypte,…

De asana’s

Dit zijn de yogahoudingen zoals wij ze ook kennen bij yoga voor volwassenen.
De houdingen worden op een speelse manier aangebracht met aandacht voor de grenzen van het lichaam en eventuele fysieke beperkingen van elk individu. Veel van deze houdingen hebben dierennamen gekregen zoals de leeuw, de hond, de kat, de slang…zo is het voor de kinderen gemakkelijk deze te onthouden en uit te voeren.
De houdingen hebben een positieve werking op lichaam en geest.
Door te rekken en te strekken wordt het lichaam leniger en soepeler. Maar ook evenwicht, uithouding en kracht worden gestimuleerd.
Bij het aannemen van een yogahouding wordt er geoefend op concentratie, focus en lichaamsbewustzijn.
In de kinderyogales worden de asana’s regelmatig ook per 2 uitgevoerd, wat de kinderen dikwijls als heel prettig ervaren.

Kindermassage

Met een verhaal als leidraad voor de onderlinge kindermassage leren kinderen zich over te geven aan de massage. Ze leren te genieten van elkaars massage en voelen zich veilig. Kinderen leren hierdoor om te gaan met hun eigen grenzen en die van een ander. Ze hebben respect voor het eigen lichaam en dat van een ander. Kinderen voelen zich meer geborgen, pestgedrag vermindert en er ontstaat een heel warm contact tussen de deelnemers.
Lichaamscontact is een essentiële levensbehoefte van elk levend wezen net als water, lucht, voedsel, liefde en veiligheid. Een kind dat onvoldoende huidstimulatie krijgt kan in zijn ontwikkeling beschadigd of geremd worden.

Ademspelletjes

Op een heel eenvoudige manier wordt er rond ademhaling gewerkt zodat kinderen zich bewust worden van hun in- en uitademing zonder er te fel de nadruk op te leggen. Vb. Een knuffel op de buik leggen en volgen hoe die mee beweegt op het ritme van de ademhaling, zoemen als een bij,…

Visualisaties

Op het einde van de les wordt dikwijls een visualisatie gedaan. Visualisatie is een vorm van meditatie. Het is een verhaal met een positieve boodschap dat voorgelezen wordt, het brengt de kinderen in een fantasiewereld waarin ze zich helemaal vredig, veilig en ontspannen voelen. Het stimuleert de creativiteit en de verbeelding, bevordert het concentratievermogen, bouwt angst, stress en spanningen af. Door visualisatieoefeningen wordt de rechterhersenhelft (beelden, dromen, intuïtie, niet-verbale taken,…) getraind wat zorgt voor een goede balans, daar in de huidige maatschappij en op school vooral de linkerhersenhelft (verbale taken, logica, feiten en lijsten) wordt aangesproken.

Creativiteit

Kinderen kunnen hun gevoelens goed uiten en/of verwerken door iets creatiefs te doen. Vb: een tekening maken over de les, dansen, zingen,…

Namasté

We sluiten de les af al zittend in een kringetje met de handpalmen tegen elkaar voor de borst, we buigen zacht voorover en zeggen Namasté. Zo groeten we elkaar voor de leuke les en tonen we respect voor elkaar. Namasté wil letterlijk zeggen: “De ziel in mij groet de ziel in jou”.

Eigenwijsjes

EigenWijsjes zijn kaartjes met heel positieve affirmaties. Elke week trekt je kind blindelings een EigenWijsje en schrijft deze over op een blaadje. Het is de bedoeling dit blaadje ergens goed in het zicht te hangen zodat je kind er dikwijls aan herinnerd wordt. Oefen tot aan de volgende yogales met je kind aan zijn spreuk. Hierdoor wordt het positief denken gestimuleerd en zal het bijdragen aan een goed zelfbeeld.

Dit alles in een kleine groep, met respect voor ieders eigenheid en in een ongedwongen, speelse sfeer.

Praktisch

Wanneer

  • Elke maandag van 18.00u tot 19.00u KIDS en 19.00u tot 20.00u TIENERS (zie tieneryoga) Mol
  • Elke dinsdag van 18.00u tot 19.00u KIDS en 19.00u tot 20.00u TIENERS (zie tieneryoga) Meerhout
  • Elke woensdag van 18.00u tot 19.00u KIDS en 19.00u tot 20.00u TIENERS (zie tieneryoga) Mol

Prijs

90€/10-beurtenkaart
11€/ losse les
6€/ kennismakingsles (= éénmalig)

Adres

St. Odradastraat 40 te Mol (turnzaal Millekemol)
Schoolstraat 1 te Meerhout (turnzaal De Duizendpoot)

Leeftijd

6-10 jaar

11-16 jaar in de tienergroep

Inschrijven

Door op onderstaande knop te klikken en het inschrijvingsformulier in te vullen.

Let op: Je inschrijving is pas definitief na betaling. Je kan betalen via overschrijving op rek. nr. van Els Delvaux – BE15 7360 2484 8030 met vermelding van je naam en de periode of cash. Indien er geen plaats meer is word je verwittigd en kan je kind op de wachtlijst geplaatst worden.